Rejestracja tel. 601 689 667
693 440 644, 68 454 64 45(6)
ul. A. Krzywoń 2
65-001 Zielona Góra

Pracownia urodynamiki

Zabiegi wykonywane w ramach umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia  logo NFZ

 

  • badania urodynamiczne
  • uroflowmetria

 

Badanie urodynamiczne
Badanie urodynamiczne pozwala ocenić funkcjonowanie pęcherza moczowego i dolnego odcinka dróg moczowych. Wykorzystywane jest w diagnostyce m.in. nietrzymania moczu, zaburzeniach w opróżnianiu pęcherza moczowego, częstomoczu, parciach naglących i pęcherzu neurogennym, niereagującym na standardowe leczenie farmakologiczne, a także w przypadku zaburzeń statyki pochwy przed zabiegami korygującymi ten defekt.

Badanie ma kilka etapów.
W trakcie pierwszego (uroflowmetrii) mierzona jest ilość oddawanego moczu, czas jego oddawania, przepływ moczu przez cewkę moczową oraz zaleganie moczu w pęcherzu po mikcji. Podczas uroflowmetrii pacjent oddaje mocz do specjalnego urządzenia (uroflowmetru), który dokonuje tych wszystkich pomiarów.
W trakcie drugiego etapu do pęcherza wprowadzany jest cienki cewnik, który służy do wypełniania pęcherza wodą destylowaną, ciągłego pomiaru panującego w nim ciśnienia oraz oceny „czucia” pęcherza moczowego, tzn. przy jakim wypełnieniu pacjent odczuwa normalną potrzebę oddania moczu, silne parcie na mocz, oraz maksymalną pojemność pęcherza moczowego.
Wszystkie te dane zapisywane są w postaci wykresu.
Trzeci etap służy do oceny parametrów cewki moczowej i wydolności mięśnia zwieracza zewnętrznego cewki moczowej.

 

Dokumenty do pobrania:

Specjalistyczne Centrum Medyczne Wiśniowa Clinic © 2017Wykonanie: